Over Elise

Elise is een 18-jarig meisje met een ernstig verstandelijke beperking. Ze heeft epilepsie en een autistische stoornis. Verbaal is ze erg zwak. Dit maakt dat het leven voor Elise ingewikkeld is. Haar belevingswereld is moeilijk toegankelijk. Wanneer Elise in haar eigen wereld zit, is ze lastig te bereiken en gaan veel prikkels aan haar voorbij. Elise kan zelfstandig lopen, eten en drinken, maar bij andere zorgactiviteiten heeft ze fysieke begeleiding nodig. Het sociaal emotioneel functioneren van Elise is erg laag. Ze heeft dus een fors jonge belevingswereld. Daarom vraagt dit continue nabijheid en veiligheid. 

Elise heeft 10 jaar op ZML 'De cirkel' gezeten met de nodige extra zorg en begeleiding. Haar (dwangmatig) probleemgedrag is met golvende bewegingen in de loop van de jaren ernstig geworden. Elise vertoont zeer wisselende uitersten in stemming. Ze kan van enthousiast en vrolijk, omslaan in een gespannen en gestresste stemming. Het is lang niet altijd duidelijk wat de oorzaak hiervan is. Door inzet van het CCE hiervoor is gebleken dat Elise jaren overvraagd is, zowel op school als thuis. Ze heeft zich jarenlang moeten handhaven in een omgeving waarin stimuleren van ontwikkeling de norm is. Ook het gezinsklimaat is verandert door de normale ontwikkeling van de andere kinderen. Hierdoor raakte ze steeds meer de grip kwijt.

De draagkracht van Elise is in de loop van de jaren steeds lager geworden. Sinds de zomer van 2018 bezoekt Elise het dagactiviteitencentrum in Gorinchem. Ze is geplaatst in een groep waar intensieve begeleiding geboden wordt. Elise lijkt op haar plaats daar. Nu haar eisen aan haar naar beneden zijn bijgesteld, lijkt ze meer rust te vinden. 

Elise houdt van zwemmen, fietsen, muziek luisteren, snoezelen, badderen en papier versnipperen. Deze belevingsgerichte activiteiten doen haar goed. Elise woont inmiddels in Gorinchem in haar woonunit. Haar ouders, broer en zus wonen in het woonhuis naast 'Casa Elise'.Wat nu?

STEUN ONS DOEL